© Paweł KOŁODZIEJ    2021

Renata Przemyk _ Klub Studio, Kraków 29.11.2014