© Paweł KOŁODZIEJ    2020

Renata Przemyk _ Klub Studio, Kraków 29.11.2014